Trendbureau

FAQ trends

Antwoorden op veel gestelde vragen (faq's) over trends

Links naar overige informatie:

1. Hoe ontstaan trends?

Trends ontstaan door verandering in de tijd. Mensen en hun behoeften veranderen langzaam, de beschikbare middelen, kennis en techniek snel. Expressie van wat er leeft leidt tot gebruik van nieuwe vormen om het juiste signaal te geven. Sommige mensen zijn daarin voortrekkers, bijvoorbeeld jongeren die hun identiteit onderzoeken. Een geslaagde wijze van uitdrukken, een goed idee of waardevolle techniek wordt daarna door andere overgenomen en verspreid. Trends tekenen langere tijd, hypes zijn korte interesses met een eigen dynamiek.