Trendbureau

FAQ trends

Antwoorden op veel gestelde vragen (faq's) over trends

Links naar overige informatie:

3. Welke terreinen analyseert Trendbureau IF?

IF richt zich op algemeen maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Mensen en hun motieven staan centraal. Daar binnen is er extra aandacht voor leefstijlen, ruimtelijke ordening, ouderen, stedelijke leefbaarheid, (lokale) identiteit en zingeving. Opdrachten bestrijken lezingen, reorganisatie-adviezen en brainstorms over strategie.