Trendbureau

FAQ trends

Antwoorden op veel gestelde vragen (faq's) over trends

Links naar overige informatie:

4. Heeft u een rapport met trendprognoses beschikbaar?

De prognoses worden in trendlezingen gepresenteerd zodat de informatie steeds geactualiseerd kan worden, IF levert geen publieke trendrapporten op schrift. Het visuele is bovendien onlosmakelijk verbonden aan de prognose. Bij lezingen krijgen deelnemers een hand-out over de belangrijkste trends.