Trendbureau

FAQ trends

Antwoorden op veel gestelde vragen (faq's) over trends

Links naar overige informatie:

8. Kwamen uw prognoses uit de afgelopen jaren?

Uit de oude trendrapporten van IF blijkt dat driekwart van de prognoses adequaat was. Bijvoorbeeld de toenemende behoefte aan onderling verbinden en uitwisselen, liefst op eigen initiatief. Het vooruitzicht van een explosieve groei aan communicatie-uitingen in vele (netwerk)vormen bleek evident. Ander voorbeeld is de groeiende hang naar zin- en betekenisgevers. De aandacht voor historie, afkomst, rituelen, enz. nam toe, maar zonder spectaculaire doorbraken.