Trendbureau

Genius loci

Lokale identiteit is ook in de toekomst van groot belang, vooral als betekenisgever. Ons onderzoek naar de genius loci voorkomt dat nostalgische elementen de overhand krijgen.

Brochure:

Iedere plek heeft iets eigens. IF onderzoekt deze 'genius loci', de geest van de plek. Een bepaalde activiteit of ruimtegebruik bloeit door de unieke kenmerken van de locatie. Plek, wijk, streek of stad onderscheidt zich temidden van de globalisering, planning die past bij de plaatsgebonden identiteit blijkt steeds succesvol.

Verkenning van de lokale identiteit en passende toekomstplannen gaat via het toposofisch onderzoek, een door trendbureau IF ontwikkelde methode. De wijsheid (sofie) van de plek (topos) bevat natuur- en cultuurfactoren evenals infra en economie.